Top-Nav

InSupport Nätverksvideo
SPECIALISTER PÅ HELDIGITAL NÄTVERKSVIDEO

Kameraövervakning

Videoanalys

Installation & drift

VSaaS – Molntjänster

Streaming


Om oss

Om oss – InSupport Nätverksvideo

Translate »
  • English

Företaget
InSupport Nätverksvideo startades 2004 som den första säkerhetsintegratören i Norden som enbart fokuserade på heldigital nätverksvideo. Detta gör företaget till en av pionjärerna på marknaden. Sedan 2010 är InSupport en del av TeleOffice-koncernen, vilket gör företaget till ledande inom all typ av video- och talljudkommunikation samt Unified communication.

Affärsidé
InSupport strävar efter att vara marknadsledande inom heldigital nätverksvideo för säkerhetsbranschen i Norden. Genom världsledande tekniklösningar, hög kompetens och starkt engagemang ska vi erbjuda heldigitala nätverkslösningar till våra kunder på den nordiska marknaden.

Vårt erbjudande
InSupport erbjuder marknadsledande nätverksvideolösningar som ligger framkant tekniskt.
”Vi gör så att avancerad nätverksvideo blir till en enkel och säker funktion”,

Kompetens
En stor del av våra medarbetare har lång erfarenhet av att leverera kamerasäkerhetslösningar och de har ett stort nätverk i branschen. Vi samarbetar med ledande leverantörer och partners från hela världen. När tekniken inte finns tillgänglig direkt utvecklar vi lösningar allt efter våra kunders behov och önskemål.

Vi strävar efter så kompletta helhetslösningar som möjligt för våra kunder och att med spetskompetens ständigt utveckla den heldigitala nätverksvideobranschen.

Organisation
InSupport har i dag elva medarbetare och inom koncernen finns 26 anställda. Vår styrka är förmågan att förena det stora företagets resurser med den lilla, lokala organisationens närhet till marknaden. Varje medarbetare har ett stort ansvar och en nära kontakt med kunden.

Vi samverkar i Sverige och Norden med ett 30-tal partners. Detta medför en homogen och nationell organisation för optimalt samarbete. Vi finns på stora orter i Sverige, Stockholm, Göteborg och Sundsvall, och alla tekniker har lokal anknytning vilket gör vår serviceorganisation komplett. Det gäller även vår supportavdelning, som håller mycket hög klass oavsett lokalisering. På detta sätt kan vi garantera er rätt inställelsetid vid akuta behov.

 

 

 

 

 

 

Produkter

Analys & rådgivning

Installation & drift

Service & support

Kamerasystem

Videoanalys

Integration

Specialprojekt

Molntjänster – TryggConnect

Streaming

 
 
 
 
 

Analys & rådgivning

vi analyserar era lösning
Analys & rådgivning

Vår produkt- och tjänsteportfölj är stor och bakom våra lösningar ligger flera års erfarenhet.

Vår kunniga personal analyserar era behov och tar med era önskemål fram en optimal lösning. Vi är experter på samtliga komponenter i systemen vilket gör att vi kan ge mer funktion och kvalitet – till ett bättre pris.

Eftersom vi enbart erbjuder öppna plattformar och standardiserade produkter är kunden aldrig låst, detta gör att du som kund kan känna dig trygg vilket ger en mer långsiktig relation.

Genom våra produkter och tjänster ger vi er möjlighet att optimera och utveckla er verksamhet. Hos oss kan du räkna hem din investering.

Vi erbjuder våra tjänster även till ert befintliga system, som kanske levererats av en annan part och där kompetensen inte räckt hela vägen.

Vi erbjuder både köp, hyra och leasing – allt för att passa er verksamhet så bra som möjligt.

 

Konsultation

Utbildning

Kameraövervakningslagen Kameralagen-Höger-sida

Den 1 juli 2013 började den nya kameraövervakningslagen att gälla. Kameraövervakningslagen (2013:460) reglerar både de fall där allmänheten har tillträde till den övervakade platsen och i de situationer då detta inte är fallet. Den nya lagen gäller i stället för delar i PUL (Personuppgiftslagen) samt den tidigare LAK (Lagen om allmän kameraövervakning) från 1998.

Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet och utövar tillsyn för övervakning av allmän yta och plats. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för övervakning av platser där allmänheten inte har tillträde.

För plats dit allmänheten har tillträde menas exempelvis butik och garage, där krävs inget tillstånd för att sätta upp kameror om anledningen är för att förebygga, avslöja eller utreda brott. Man får alltså sätta upp kameror, spela in och lagra i upp till 60 dagar utan tillstånd. Dock gäller anmälningsplikt samt krav på tydlig märkning med dekaler och skyltar. På övriga allmänna ytor och platser gäller tillståndsansökan.

Tveka inte att kontakta oss för mer information om gällande lag och tillämpad praxis. Vi hjälper gärna till och ger konsultation för alla kunder gällande anmälan, tillståndshandlingar och kontakter med Länsstyrelsen.

Läs mer om lagar och regelverk för kameraövervakning

Klicka
Klicka

 

 

installation & Drift

Installation & driftinstallation av kameror

Vi har fullständig kompetens inom allt vi säljer och erbjuder självfallet installation av samtliga delar. Våra tekniker utbildades fortlöpande för att alltid ligga steget före.

Eftersom vi jobbar med video är en bra installation A och O för ett bra resultat. Därför ser vi till att våra installationer överträffar kundens förväntan. Vi installerar och driftsätter system inom både totalentreprenad och till dig som enbart behöver en kamera.

Vår erfarenhet och mångsidighet gör oss ledande inom både vanliga installationer och specialinstallationer.

Våra lösningar har vi installerat på till exempel:

• Brandbilar, bankbilar, tåg
• Skyddsobjekt
• Höghöjdsmaster
• Tunnlar
• Operationssalar
• I hem-, företags- och offentliga miljöer

Nätverksvideo kräver stor kunskap om kameror samt mjuk- och hårdvara. Vi erbjuder därför driftsättning och optimering av system som inte levererats av oss.

 

Installation

Drift & TrygghetsCenter

Partners

Service & support

Service & support

Kompontenter och system kan gå sönder eller fungera dåligt av diverse anledningar, och om detta händer vill man som kund ha bra hjälp. Sedan InSupport startade 2004 har vi kopplat upp våra kunder för att utföra service och support utan att behöva åka till kund. Våra kunder har därmed sparat pengar, tid och fått en snabbare och effektivare service och support.

Hos InSupport kan du vara trygg och känna att vi tar hand om dina system. Vi erbjuder olika nivåer av serviceavtal för att täcka era behov. Har du egna önskemål kan vi även skräddarsy avtal efter era behov.

Vi hjälper dig när du kontaktar oss eller låter oss kontakta dig när du behöver hjälp! Vi erbjuder serviceavtal med driftövervakning där vi direkt får reda på om något fel uppstår. Med driftövervakning hamnar du aldrig i en situation där du i efterhand får reda på att systemet eller en komponent inte fungerade. Komponenter som håller på att gå sönder kan åtgärdas innan de gjort det, vilket sparar både tid och pengar.

Från vår NOC tar vi hand om ert system enligt dina önskemål, tryggt och säkert.
Ta kontakt med oss för mer information!

 

Serviceavtal

Support – TrygghetsCenter

Kamerasystem

kamerasystemKamerasystem

InSupports långa erfarenhet av heldigital nätverksvideo har gett oss en marknadsledande specialkompetens. Med vår kompetens har det ingen betydelse om du har en kamera eller hundratals.

Stora system kräver vår specialkompetens för att lösningen ska fungera optimalt med hög driftsäkerhet. Nätverksvideo ger dig, förutom bättre kvalitet, ett mervärde och öppnar för en mängd olika funktioner som går att utnyttja.

InSupport är experter på bland andra videoanalys, integrationer och andra mervärdesadderande applikationer, som till exempel kundräkning, dwelltime, heta och kalla zoner.

Öppna plattformar är vår grundfilosofi. Det gör att du som kund aldrig sitter fast för kommande funktioner, kameramodeller eller integrationer till andra system, till exempel passage, inbrottsalarm, drift-, regler- och affärssystem.

InSupport har systemspecialister som med öppna SDK kan integrera med de flesta system förutsatt att det system du vill integrera stödjer denna modell.

Vi är experter på heldigitala kamerasystem, nät och serverdrift vilket gör oss till ledande i branschen inom projektering, optimering, lastbalansering och val av hård- och mjukvara. Vi anpassar kamerasystem efter era önskemål och målsättningar.

Tveka inte att ta hjälp av oss om ni har behov av ett system eller att ett befintligt system behöver optimeras.

kamerasystem

Kameror

Milestone XProtect

Milestone Systems är världens ledande leverantör av öppen plattform för IP-videohanteringsprogram (VMS) och dess XProtect VMS används av mer än 100 000 kunder över hela världen. XProtect är enkel att använda, men ändå ett kraftfullt program som är utformat med öppen arkitektur. Det innebär att alla XProtect-produkter är kompatibla med fler IP-kameror, videoencoder och DVRspelare än någon annan VMS-tillverkare. Detta ger dig frihet att mixa och matcha hårdvara för att passa dina behov och din budget.

Eftersom XProtect är baserad på en sann öppen plattform har du möjlighet att
integrera med dagens bästa analyser och affärslösningar. Du har även möjlighet
att expandera vad som är möjligt med framtida innovationer.


Milestone XProtect video programvara (VMS) är baserad på en sann öppen plattform, vilket innebär att den har en publicerad programmeringsgränssnitt (API), som gör det möjligt för utvecklare att ändra funktionaliteten i XProtect. The Milestone öppna plattformen gör det möjligt att lägga till egna, bäst-i-klassen säkerhetslösningar till din övervakning, till exempel åtkomstkontroll, kameror och videoanalys.

Informationsfilmer

Introduktion

Power of choice

Senaste nytt

Milestone Access Control

 

VMS – Mirasys

Tillbehör

Paket

Videoanalys

Videoanalys

Genom videoanalys erbjuder InSupport lösningar som är säkra, enkla, billiga och effektiva.

Analys kan läggas både i kameran eller centralt i systemet, med olika för- och nackdelar. Vi jobbar med de bästa leverantörerna av videoanalys men erbjuder även enklare och billigare funktioner till dig som vill ha en billiga lösning.

InSupport har genom åren levererat många system med analys vilket sparat tid och pengar för våra kunder. Vi kan hjälpa dig med inspiration eller problemlösning eftersom vi vet vilka analyser som finns och vad deras förutsättningar är.

Genom att analysen larmar för till exempel människor, fordon, objekt, registreringsskyltar, dolda ansikten eller hastighet kan rätt åtgärd göras vid rätt tidpunkt. Genom att kombinera flera analyser, eller att integrera kamerasystemet med andra säkerhetssystem, kan vi bygga system som själva reagerar och skapar åtgärder.

Videoanalys är smart, men kräver smart projektering och konfigurering. Ta hjälp av oss för att få en videoanalys som fungerar.

 

Business Intelligence

Genom våra mervärdesadderande videoanalyser erbjuder vi bland annat. kund- och fordonsräkning, Heat-map, Dwell-Time och köhantering.

Kund- och fordonsräkning: Genom att montera en kamera ovanför en entré tillsammans med videoanalys får man den mest exakta beräkningen av personer jämfört med andra tekniker. Statistiken hjälper er att mäta kampanjer, resursplanera, effektivisera och få förståelse för er verksamhet. Datan kan vi lagra i vår serverhall tryggt och enkelt, vi kan även integrera datan i era andra system för ökad intelligens. Vi kan även räkna cyklister eller fordon och analysera vilken väg en person väljer i din butik.

Dwell-Time: Hur många stannar för att kolla i ditt skyltfönster? Med Dwell-Time mäter vi hur länge en person tittar på ett reklambudskap eller står utanför ett skyltfönster. Kombinerar vi med en kundräknare såger vi dig svar på den faktiska effekten av till exempel ditt skyltfönster eller din reklamskärm.

Heat-Map: Med Heat-Mapping får ni information om er butik är effektiv och hur kunderna rör sig. Med detta verktyg får ni reda på om lockvarorna är rätt placerade eller om kunderna inte lockas till en viss del av butiken.

Kö-hantering: Har ni för många eller för få kassor öppna? Med kö-hantering får ni larm eller information om hur många som står i vilken kö. Vi ger er information som ger er underlag för att stänga eller öppna kassor. Vi kan även ge er information om att en kassa på nedre plan inte har någon kö vilket ger nöjda kunder och bidrar till merförsäljning.

 

Asset Protection

Safety

Traffic Monitoring

integration

Passagesystem

AXIS A1001 – En idealisk passagesystem lösning för en mindre anläggning.

AXIS Entry Manager är en enkelinstallerad och skalbar IP-baserad access management-lösning för små till medelstora företag, som kontor, industrier och butiker. AXIS Entry Manager består av en eller flera AXIS A1001 Network-dörrcentraler med inbyggd tillgång till programvara. Vid större system finns ett flertal programvaror till exempel Milestone.

• Enkel installation
• Intuitivt inbyggd programvara
• Fullt distribuerat system
• PoE-stöd
• Stöd för de flesta läsartyper
• Skalbar och framtidssäkrad
• Plenum rated

Särdrag hos AXIS A1001 IP Undercentral

• Stöd för de flesta läsartyper.
• Stöd för värd tillträdestjänster (Access Control as a Service).
• Konfigurerbara in- och  utgångar samt kontrollerbara höga effektuttag för anslutning av extern utrustning.
• Stöd för avbrottsfri kraft (UPS) gör att strömmen ska upprätthållas i händelse av ett strömavbrott och eliminerar behovet av batteribackup vid varje dörr.
• Öppet API för integration av video, Milestone och andra managementsystem.

Läs mer hos Axis eller kontakta oss så berättar vi –

Introduktion

Intefration Milestone

Larmsystem

Övriga system

Specialprojekt

Specialprojekt

Video är ett populärt och effektivt sätt att nå ut med budskap. Genom att kombinera nätverk och video erbjuder vi olika streaminglösningar som gör det enklare och billigare än att till exempel anlita en tv-produktion.

Fasta system:
Behöver du sända många gånger eller under lång tid  rekommenderar vi ett fast installerat system. Du kan använda både fasta och rörliga kameror, och sända i bildkvalité upp till 1080P. Du väljer enkelt PIP (picture in picture) och vad som ska sändas ut. Sändning kan göras mot internet eller i ett eget nätverk. Med systemet kan du självklart välja att enbart spela in material för att använda i till exempel utbildningssyfte.

Du kan välja att sända konstant eller att enbart vid behov. Streamingservern kan placeras hos er eller i vår serverhall som en tjänst. Kamerorna kan kombineras i ett övervakningssystem för att ni ska få användning för dem när ni inte sänder. Genom vår analys och rådgivning skräddarsyr vi systemet efter era behov. Du kan använda både analoga och IP-kameror.

Events:
Har ni ett event som ni vill sända och inte behöver ett fast system erbjuder vi olika lösningar. Vi erbjuder hjälp på plats och ni behöver inte tänka på tekniken alls. Vårt team tar hand om kameravinklar, mikrofoner, presentationer så att ni kan fokusera på ert event. Vi har lösningen för er, vare sig ni har en stor årsredovisning eller en liten utbildning med några få lyssnare.

InSupport har hjälpt bland annat sjukhus, finans- och forskningsbolag, universitet och högskolor till att enkelt och kostnadseffektivt nå ut med sitt budskap.

 

Case

Molntjänster

TryggConnect – Hosted video som tjänst – VsaaS

TryggConnect – Hosted video som tjänst, en videoinspelningsprodukt som ger off-site hosting för dina kameror och funktioner. Din videolagring är säkert lagrade på en TryggConnect-server i ett säkert datacenter. Du kan se dina kameror och tjänster när som helst.

Inloggning via webbaserade användargränssnitt till TryggConnects tjänsteportal. Klient program – PC, Mac och Smartphone.

TryggConnect-tjänsten är tillgänglig i flera olika prisnivåer (månadsavgift) och är baserad på funktionalitet, inspelningsplan och video som du väljer, 7, 14, 30 eller 60 dagar.

InSupport ger dig även möjlighet till att anpassa en videoinspelningsplan för dina behov. Du kan även uppgradera din tjänst beroende på behov eller funktionalitet under avtalstiden.

• Support via Trygghetscenter via telefon, e-post.
• Alltid hög tillgänglighet i TryggConnects videotjänst.
• Alltid senaste version (programuppdateringar).
• Anmälan via e-post om kamerorna är offline.
• Hög säkerhet på uppkoppling och tjänst.

Du bör överväga Hostad video (TryggConnect) som tjänst om:

• Du inte vill ha en videolagringsenhet på plats
• Du inte har utrymme för en videolagringsenhet.
• Du inte har personal för att upprätthålla en videolagringsenhet.
• Du inte vill ha en övervakningsvideo som lagras på din plats, för en ökad säkerhet.
• Du vill kunna se din video från valfri dator eller mobilenhet med en
Internetanslutning.
• Du vill ha din video inspelad på en central plats.
• Du vill se videon från flera platser med en inloggning.
• Du vill ha support – Trygghetscenter ingår i abonnemangsavgiften.

Vilka är fördelarna med Hostad Videotjänst (TryggConnect)?

• Ingen NVR-lagringshårdvara på plats.
• Ingen reläserverenhet på plats.
• Enkelt och användarvänligt gränssnitt från dator, tablet och smartphone.
• Säkra användarkonton – Micrsoft Active Directory – AD.
• 24/7/365-åtkomst – ständig åtkomst
• Livestreaming av video.
• Inspelad videouppspelning.
• Programuppdateringar ingår.
• Uppgradering av programvara ingår.
• Driftövervakning på kamera och tjänst.
• Offlinekamera, e-postmeddelanden.
• Support via Trygghetscenter av professionell personal

AVHS

Milestone

Mirasys

Kameracentral

TrygghetsCenter

Övriga

Streaming

Streaming

Video är ett populärt och effektivt sätt att nå ut med budskap. Genom att kombinera nätverk och video erbjuder vi olika streaminglösningar som gör det enklare och billigare än att till exempel anlita en tv-produktion.

Fasta system:
Behöver du sända många gånger eller under lång tid så rekommenderar vi ett fast installerat system. Du kan använda både fasta och rörliga kameror och sända i bildkvalité upp till 1080P. Du väljer enkelt PIP (picture in picture) och vad som ska sändas ut. Sändning kan göras mot internet eller i ett eget nätverk. Med systemet kan du självklart välja att enbart spela in material för att använda i till exempel utbildningssyfte.

Du kan välja att sända konstant eller att enbart sända vid behov och streamingservern kan placeras hos er eller i vår serverhall som en tjänst. Kamerorna kan kombineras i ett övervakningssystem för att ni ska få användning för kamerorna när ni inte sänder. Genom vår analys och rådgivning skräddarsyr vi systemet efter era behov och du kan använda både analoga och IP-kameror.

Events:
Har ni ett event som ni vill sända och inte behöver ett fast system erbjuder vi olika lösningar. På plats erbjuder vi hjälp så ni inte behöver tänka på tekniken alls. Vårt team tar han om kameravinklar, mikrofoner, presentationer så att ni kan fokusera på ert event.

InSupport har lösningen för dig, vare sig du har en stor årsredovisning eller en liten utbildning med få lyssnare. Vi har hjälpt bland annat sjukhus, finans- och forskningsbolag, universitet och högskolor att nå ut med sitt budskap på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

 

Case

Partners

Kunder

Centralstation – Cityterminalen
Station med över 100 kameror, Jernhusen H24 kameracentral med uppkoppling till andra stationer, Axis, Milestone Corporate. Använder TryggConnect-drifttjänst.

 

Köpcentrum – Frölunda Torg
Shoppingcentrum med över 100 kameror med Axis HDTV-upplösning, kameracentral, videoanalys och Milestone Corporate. Använder TryggConnect-drifttjänst.
MAXI Stormarknad – Umeå
Stormarknad med 180 kameror med HDTV upplösning med Axis, Iqinvision och Milestone Enterprise.
Använder TryggConnect-drifttjänst.
Esrange Space Center – Kiruna
Esrange Space Center gör med Axis-kameror och livestreaming från InSupport Nätverksvideo resan mot rymden säkrare .

Live: esrange.insupport.se

 

Brandförsvaret i Malmö
Första brandbilen med Axis HDTV-kameror. Kamera-
övervakning – TV Nyheterna.
Skolorna i Trelleborg
Aktiva trygghetskameror i skolorna. Nyheterna – SydNytt.

Socialt ansvar

Socialt ansvar

InSupport vill bidra positivt till samhället genom att agera ansvarsfullt och i linje med allmänna normer för rättvisa och jämlikhet.

Med samlingsbegreppet samhällsansvar menas hur ett företag bidrar till att skydda mänskliga rättigheter, har respekt för arbetstagarnas grundläggande rättigheter och anständiga arbetsvillkor, ha miljöhänsyn, bekämpar korruption och största möjliga öppenhet. Det menas också hur företaget verka för detta i ett globalt perspektiv och verkar för en bättre värld för kommande generationer.

Inom InSupport uppfattar vi vår egen verksamhet och leveranskedja som det centrala i vårt samhällsansvar. Vårt arbete inom samhällsansvar inkluderar bland annat hur vi förhåller oss till miljön runtomkring oss, etisk handel och etiska riktlinjer för våra anställda.

Miljö
InSupport har som princip att vi erbjuder våra kunder möjligheten att välja mer miljövänliga lösningar när det finns alternativ. I tillägg ska vi som enskilda individer och som företag arbeta målinriktat med att utveckla och använda miljöbesparande arbetsmetoder och lösningar. Vidareutveckling av verksamheten, produkter och tjänster ska baseras på principer för hållbar utveckling.

Etik
Etik handlar om värderingsförankrade förpliktelser för varje enskild individ, sin arbetsgivare, sina medarbetare och samhället som vi alla är en del av. Inom InSupport sätter vi detta på agendan genom riktlinjer för etisk handel och genom etiska riktlinjer för våra anställda.

Utbildning
I vår verksamhet är den enskilda medarbetarens insats avgörande. Alla anställda ska känna till våra etiska riktlinjer och vad de innebär för den enskilda individen. Därför har vi infört principen att alla nyanställda ska läsa igenom och bekanta sig med innehållet i InSupports personalhandbok om etiska riktlinjer i samband med att de anställs hos oss.

Socialt-ansvar

NavajoindianerNavajo

Före den stora invandringen från främst Europa var Nordamerika indianernas land. Det var olika stamfolk som levde till stor del ett nomadliv inom omfattande territorier. Under 1700-talet trängdes de undan från kustområdena eller besegrades till underkastelse. Under 1800-talet ökade invandringen och nybyggarna drog alltmer västerut. Indianerna blev mer och mer undanträngda och utsattes för en omfattande etnisk rensning. Många tvångsförflyttades till västra Nordamerika och utsattes för rasism av värsta slag. Först på senare år försöks det från myndighetshåll att ge dem en viss upprättelse.

Den indianstam som i dag bäst lyckats hålla ihop sin identitet är navajoindianerna, som kan räkna ungefär 300 000 ättlingar med sitt bibehållna språk och med en klar etnisk linje i sitt livsmönster. De sprider sin kultur och sin historia samt har egna skolor med hemspråkundervisning.

Navajoindianernas eget språk är mycket gammalt och har en helt annan språkuppbyggnad och grammatik än dagens språk. Där vi har ett ord kan de ha 20 för samma sak men som då får fram alla små nyanser. Det gör det svårt att enkelt översätta och tolka språket till andra språk, det tar minst 20 år att helt behärska språket. Detta nyttjades under andra världskriget då navajoindianer nyttjades som radiomän vid fronten för att meddelanden inte skulle kunna dekrypteras av fienden.

Här finns verkligen mycket att lära från en gammal kultur som till del lyckats överleva. Mycket av det navajoindianerna stod för i sitt sätt att leva och utvecklas är i hög grad aktuellt i dag i vårt sätt att försöka förändra världen till det bättre.

Vad står navajoindianerna för?

All levande natur i deras universum har två sidor, som för att lyckas lever i absolut harmoni. Den kvinnliga kraften står för fortplantningen, skönheten och känsligheten samt lugnet. Den manliga för skapandet och framåtskridandet men även för ledning och den aggressiva styrkan. Här kan man verkligen tala om jämlikhet och förståelse mellan könen.

Det är kvinnan som är den främste inom deras klansystem inom stammen där man kan spåra en persons släktskap endast på mödernet genom tiderna. Det aktuella ledandet utövas av en manlig hövding som väljs inom stammen där alla har lika möjlighet att påverka.

Indianerna hade framstående färdigheter i att uppträda, leva och utnyttja samt ta tillvara naturens möjligheter. De var framstående, uthålliga spanare och jägare som kunde ta till vara naturens egna möjligheter.

Precis som att majs behöver fyra saker för att gro och växa – solljus, vatten, luft och jord – behöver en navajoindian fyra värden i livet – skapa liv, utveckla arbeten, skapa goda mänskliga relationer och att ha respekt och vördnad för en god utveckling

Vi stöder gärna navajoindianernas i deras strävan för att skapa respekt för deras urgamla kultur och etik. Vi hoppas att deras urgamla livsfilosofi och etik skall kunna leva vidare. Vi respekterar och tror på den och kan förhoppningsvis lära av dem i vårt sätt att leva och verka.

Deras livsfilosofi och etik kan ge oss förståelse för att:
– Alltid sträva efter att vara kunnig och ansvarskännande
– Ständigt verka för att öka färdighet och erfarenhet
– Alltid tänka på långsiktighet och uthållighet
– Ständigt vara beredd på det oväntade och okända
– Alltid respektera alla människor

InSupport Nätverksvideo bidrar i dag till navajoindianernas verksamhet i deras strävan att bevara deras urgamla kultur och livsfilosofi för framtiden.

Vi har själva fått mycket inspiration för att försöka få in litet av navajotänk i vårt företags sätt att arbeta och utveckla vår tekniska kompetens till våra kunders bästa.

Vi stödjer Navajo Relief Fund ( NRF) och Navajo Technical University.

Vill Du veta mer se : nrcprograms och navajotech


Stockholms universitet – Korta vägen, tranieeprogram
Korta vägen är ett samarbete mellan Stockholms universitet och AMF där syftet är att stötta akademiker med utländsk bakgrund.
Syftet är att tillvarata kompetenser och korta vägen till den svenska arbetsmarknaden.
Under hösten 2013 och vintern 2014 hade InSupport sju personer på traniee-platser och de arbetade med IT-relaterade positioner.
Detta var mycket lärorikt och ett utvecklande samarbete för InSupport, det tillförde vårt företag mycket erfarenhet och utveckling.

Nyheterna Aljazerra 2014-02-17

Information om Stockholms universitet

dual_color_extended_trans1


Missing People Sweden är en ideell organisation som publicerar efterlysningar, samordnar och genomför skallgångar efter försvunna personer i Sverige. Vi har ett nära samarbete med anhöriga och polisen och tar alltid poliskontakt innan vi lägger upp en efterlysning med MPS som avsändare.

situation_sthlm_orange


Situation Sthlms publicistiska målsättning är att skapa debatt och opinion kring frågor som rör den sociala verksamhetens målgrupp – hemlösa människor. InSupport-koncernen har stöttat Situation STHLM i tre och kommer fortsätta på det spåret.

convictus


Convictus stödjer människor som har det extremt svårt och inte får hjälp av samhället. Företaget bedriver en otroligt fin verksamhet som till stor del drivs ideellt av flera fantastiskt fina medmänniskor. Redan 1997 stödde InSupport-koncernen verksamheten Bryggan som i dag är Convictus. InSupport stödjer gärna en verksamhet som osjälviskt med små medel gör en god insats i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt/felanmälan

Besök oss i Stockholm

InSupport Nätverksvideo AB

Tel vx:  +46 (0)8-459 00 60

Org nr: SE 556667-9766 01

Vallgatan 5B

170 67 Solna, Sverige

Innehar F-skattebevis


Kontorets öppettider:

Mån-fre 08.00-17.00

Lunchstängt 12.00-13.00

 


Vårt TrygghetsCenter/NOC når du via service- och supportavdelningen, den driftövervakar
och supporterar våra system och kunder 24/7.
Support & felanmälan

Använd formuläret för att skicka en service, support eller felanmälan till vår service- och supportavdelning.

När ärendet är registrerat blir du kontaktad. Det är viktigt att du klickar i om du är avtalskund.

Samtliga våra ärenden registreras i ett ärendehanteringssystem, detta gör att ärendet blir spårbart och är en del
i vårt kvalitetsledningssystem för att skapa bättre service och support för våra kunder.

Under våra öppettider är du även välkommen att ringa till oss !

Övrig tid via formuläret eller vårt jouravtalstelefonnummer.

Service & support tel: 08-459 00 60

 

Skicka Supportfrågor/felanmälanKontakta oss:


Skicka en fFörfrågan:Skicka ett mejl:
info@insupport.se

Om vi behöver fjärrstyra din dator, tryck på knappen nedan:

Starta fjärrsupport