Om oss

VÅR BERÄTTELSE

InSupport Nätverksvideo AB är en ledande systemintegratör inom IP och nätverksvideo i Norden. Vi är specialister på systemuppbyggnad, integration, systemdrift och private cloud / molntjänster.

Företaget startades 2004 av Fredrik Westin med lång erfarenhet från detaljhandeln, där han i mer än 20 år hade arbetat med säkerhet i olika positioner.

InSupport var det första säkerhetsbolaget i Norden som enbart fokuserade på nätverksvideo, vilket gjorde oss till pionjärer inom detta område. Vi har sedan starten haft ett nära samarbete med AXIS Communication och Milestone Systems, vilket gjort oss till en av deras äldsta partners.

Vi fokuserar på skräddarsydda, kundanpassade system och fungerande helhetslösningar inom trygghetskameror, larm, passagesystem och IoT - Internet of Things. 

Vi levererar allt från mindre anläggningar till större avancerade system med hundratals kameror och har installerat mer än 20.000 nätverkskameror sedan starten 2004.

Vårt långsiktiga samarbete med kunder och partners bygger på förtroende, socialt ansvar, etik och moral. Vi inleder alltid vårt arbete med en mycket noggrann behovsanalys som resulterar i de rekommendationer vi lämnar, så att vi kan fokusera på att utveckla och anpassa system helt efter kundens specifika behov, utan att behöva göra avkall på kvalitet, funktion, drift eller säkerhet.

Vi driver sedan starten TryggConnect™, en Private Cloud-tjänst, via våra helt egna dedikerade Datacenters och NOC - Network Operations Center - i Solna som har mer än 10.000 uppkopplade kameror och system.

För oss och våra anställda är det viktigt att ta ett stort samhällsansvar, att bidra till ett samhälle och en värld som vi alla vill leva i imorgon - "Att behandla andra som du själv vill bli behandlad".

C:a 5% av företagets intäkter och tid går till olika projekt, sponsorskap i samhället och världen, bl.a. Funkisglädje, Aktivisfonden, Funkisfestivalen, Cheetah Conservation Fund i Namibia.

SEKRETESS OCH FÖRTROENDE

Sekretess är naturligtvis av yttersta vikt för oss i vårt arbete eftersom vi dagligen hanterar både känslig och strikt konfidentiell information. Vi vidtar därför alltid mycket omfattande försiktighetsåtgärder för att hålla våra kunders information säker.

All personal har undertecknat sekretessavtal och vi gör gärna samma sak med våra kunder.

VÅR KVALITETSPOLICY

Vår kvalitetspolicy innehåller följande huvudpunkter:

  • Alla på företaget har del i ansvaret för kvalitet
  • Vi ska tillfredsställa våra kunders behov och överträffa deras förväntningar
  • Nyckeln till kundernas förtroende är ständig och oavbruten förbättring
  • Våra systeminstallationer, anläggningar och vår service ska karaktäriseras av hög kvalitet

VÅR MILJÖPOLICY

Miljöhänsyn är en naturlig del av vår verksamhet, inom ramarna för vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Föreskrifter i lagar och förordningar ska vara minimikrav i vår verksamhet och i vår strävan efter att kontinuerligt förbättra de effekter som vår verksamhet har på miljön.

Resultatet av vårt miljöarbete ska vara öppet och tillgängligt för alla intressenter bland kunder, leverantörer, anställda och myndigheter.

ETIK OCH SOCIALA KRAV

InSupport följer de deklarationer och konventioner som undertecknats inom svensk lagstiftning avseende mänskliga rättigheter, arbetsrätt samt miljöhänsyn. Att ta socialt ansvar i samhället är väldigt viktigt för oss.

Inom vår verksamhet lägger vi stor vikt vid att inte diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, trosbekännelse, funktionshinder, sexuell läggning, eller att av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller arbetssökande. Samma krav som vi ställer på oss själva gäller även de leverantörer och underleverantörer som vi anlitar.

ORGANISATION OCH RESURSER

InSupports organisation består i dag av egen personal med mycket hög teknikkompetens.

Vi samverkar i Sverige och Norden med ett 40-tal partnertekniker, vilket bidrar till en homogen och nationell organisation med ett optimalt samarbete.

Vi finns på de större orterna i Sverige och har kompetenta partners över hela Norden. Alla våra tekniker har en lokal anknytning, vilket gör att vår serviceorganisation blir komplett.

Detta gäller även vårt TrygghetsCenter och vår supportavdelning som håller en mycket hög klass, oavsett lokalisering. På detta sätt kan vi garantera våra kunder en snabb och effektiv inställelsetid vid service och akuta behov.

Vi som leverantör och våra resurser finns där ni är.